Libertarijanski klub - Libek, uz podršku fondacija Global Philanthropic Trust i Friedrich Naumann Stiftung, raspisuje

konkurs

za upis osme generacije polaznika

Akademija liberalne politike

Prijavi se!

Sa velikim zadovoljstvom i ponosom vam predstavljamo sedmu Akademiju liberalne politike – unapređeni dvosemestralni program, koji će se odvijati od 2.oktobra 2018. do juna 2019. godine.

Prijavi se na ALP 8 i budi u prilici da stekneš korisna akademska znanja, kao i niz poslovnih, aktivističkih i istraživačkih veština.

Postani deo Libekove alumni zajednice, upoznaj svog mentora i poboljšaj svoje šanse za zaposlenje u uglednoj domaćoj i stranoj kompaniji, staž u nekom od uticajnih istraživačkih centara ili upis na nekom od renomiranih svetskih univerziteta.

Glavni program

Ugledni domaći i strani profesori, stručnjaci različitih profila, istraživači, društveni aktivisti, preduzetnici i novinari vodiće vas kroz svet najvažnijih društvenih rasprava i sa vama će podeliti svoja viđenja najaktuelnijih globalnih i lokalnih izazova.

Mentorski program

Mogućnost dodatnog usavršavanja kroz individualni rad sa mentorom iz različitih oblasti privrednog, javnog i medijskog života, zavisno od vaših ličnih i profesionalnih preferencija. Svake godine proširujemo listu mentora kako bismo izašli u susret vašim ambicijama.

Kreativni program

Libekovi istraživači i saradnici organizovaće za vas čitalačke sekcije, projekcije tematskih igranih i dokumentarnih filmova, nagradno pisanje eseja i diskutovati o temama kao što su distopija, bioetika, globalni rizici, bezbednost i privatnost. Određeni broj neobaveznih sesija osmišljavaju sami polaznici, zavisno od svojih interesovanja.

POREDAK SLOBODE

Tokom ovog kursa razgovaraćemo o političkoj filozofiji liberalizma kao i o svim relevantnim kritičkim pristupima koji se bave društvenim, ekonomskim i političkim pitanjima.

POP FOLK

Kurs o savremenom populizmu

Upoznaćemo se sa glavnim idejama, društvenim pokretima, političkim partijama i populističkim liderima iz Evrope i Amerike. Relevantne teme koje vas posebno zanimaju obrađujete i prezentujete individualno ili timski uz stručnu podršku naših saradnika.

ISTRAŽIVAČKI PROGRAM

U okviru Pisanja predloga javnih politika u prvom i Tehnika istraživanja javnog mnjenja u drugom semestru, pod mentorstvom Libekovih istraživača bićete u prilici da sprovodite istraživanja javnog mnjenja o relevantnim društvenim pitanjima i da pišete predloge reformskih javnih politika.

EKONOMSKO NOVINARSTVO

Praktični kurs ekonomskog novinarstva, tokom koga ćete se osposobiti za pisanje i predstavljanje složenih analitičkih sadržaja. Učićete iz iskustva velikog broja urednika i novinara štampanih i elektronskih medija. Uz koordinaciju Biljane Stepanović, glavne i odgovorne urednice magazina Nova ekonomija i direktorke Business Info Group do sada smo ugostili urednike i novinare Bloomberga, N1, B92, Radija slobodna Evropa i druge.

JAVNI NASTUP I PREZENTACIJSKE VEŠTINE

U okviru novog prodornog kursa sa Reljom Deretom naučićete da efektno oblikujete svoje ideje i da ih samouvereno izrazite u najrazličitijim profesionalnim i ličnim situacijama, tako da inspirišu i pokrenu na razmišljanje i akciju, bez obzira da li pričate pred 10 ili 1000 ljudi, ili da za obraćanje imate 20 sekundi ili 2 sata.

Uslovi

Pravo prijave na konkurs za program ALP 8 ostvaruju svi studenti osnovnih i master studija univerziteta u Srbiji.

Mesečna rata kotizacije iznosi 2.600 din. Ukupno postoji devet mesečnih kotizacija, raspoređenih u dva semestra od oktobra 2018. do juna 2019. Moguće je dogovoriti individualnu dinamiku plaćanja mesečnih kotizacija. Kotizacija pokriva glavni, mentorski, kreativni i istraživački program kao i ostale kurseve. Ove godine dodelićemo dve cele i dve parcijalne stipendije budućim polaznicima ALP 8 posle završenog drugog kruga selekcije.

Kao i do sada, novi kursevi otvoreni su i za sve naše alumniste. Upis alumnista na određeni kurs izvršiće se posle upisa polaznika tekuće generacije Akademije. Molimo sve alumniste da nam blagovremeno jave da li su zainteresovani za neki od kurseva.

Konkurs za ALP 8 otvoren je do 24. septembra.

Program na Akademiji počeće 2. oktobra predstavljanjem celokupnog dvosemestralnog programa odabranim polaznicima. Kandidate koji uspešno prođu prvi krug selekcije - evaluaciju elektronske prijave, očekuje intervju pred komisijom.

Nastava će se odvijati u popodnevnim terminima svake nedelje utorkom i četvrtkom u Libekovim prostorijama.

Za sve dodatne informacije pišite nam na dajana.marinkovic@libek.org.rs.